Mėnesio orų prognozė Lietuvoje

Prognozuojama, kad gegužės pirmoje pusėje oro temperatūra bus iki 0,5 °C aukštesnė nei įprastai, o kritulių kiekis iki 10 % didesnis nei SKN*.

 

Pateikiama ekspertinė artimiausių mėnesių prognozė Lietuvoje**:

 

Prognozę sudarė Tyrimų ir plėtros skyrius. Prognozė atnaujinta 2019-04-23.
* SKN – standartinė klimato norma, kuri yra 1981–2010 metų meteorologinių elementų vidutinė reikšmė Lietuvoje.
** Mėnesių prognozės sudaromos atliekant ekspertinį vertinimą naudojantis įvairiais šaltiniais.
*** Prognozės sudaromos kiekvieną penktadienį, remiantis Europos vidutinės trukmės orų prognozių centro (ECMWF) duomenimis. Antradieniais prognozės yra koreguojamos.

Keturių savaičių orų prognozė Lietuvoje

Vidutinės temperatūros prognozė Kritulių kiekio prognozė